Selasa, 16 Oktober 2012

NAMA-NAMA PORO RATU DHEMIT YANG BISA DIPANGGIL UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN

MADURA BUTA GARIGIS, MATESIH JARANPANOLIH, SI GOBER PECANGAKAN DANAPI JATISARI, ABAR-ABIR JATIMALANG. ARYA TIRON LODAYA, SARPABANGSA PENING, PARANGTANDANG KESANGA, ING KUWU SI ONDAR-ANDIR, SETAN TELAGA PASIR, SI JALILUNG, KALA NGADANG TUNTANG, BANCURI KALA BANCURING ARDI BAITA. RARA DUNGIK RANDU LAWANG, SENDANG RETNA PANGASIH. BUTA KEPALA PRAMBANAN, BOK SAMPUR NENG ARDI WILIS, RADEN GALANGGANG JATI, ANENG ARDI GAJAH MUNGKUR, SI GENDRUK ING TALPEGAT, ING NGEMBEL RAHADEN PANJI, PAGER WAJA RAHADEN KUSUMAYUDA. SI PENTUL ANENG KACANGAN, NGREMA TAMBAKSULI, YUDAPEKSA DELANGGU, SI KLUNTUNG ING JEPARA, GAMBIR ANOM PTI, SI KECEBUNG KADILANGU, RARA DULEG MANCINGAN, GUWA LANGSE RAJA PUTRI, PARANG WEDANG RADEN ARYA JAYENGWESTI. DURGANELUH MAOSPAHIT, RAJA BAUREKSA RATUNING DHEMIT, BALABATU BLAMBANGAN, BUTA LOCAYA KEDIRI, PRABU YEKSA GIRIPURA. SIDAKARE PACITAN, KEDUWANG KLENTINGMUNGIL, HENDRJEKSA MAGETAN, JENGGAL TUNJUNGPURI, PRANGMUKA SURABANGGI, PUNGGUNG SI ABUR-ABUR, SAPUJAGAD JIPANG, MADIYUN KALASEKTI, SI KOREG PANARAGA, SINGABARONG JAGARAGA, MAJENANG TRENGGILING WESI, MACAN GUGUH GROBOGAN. KALJOHAR SINGOSARI, SRENGAT BARUKUPING, BALITAR KALAKATUNG, BUTA KRODA RAWA, KALANGBRET SEKARGAMBIR, CARUB AWOR LAMONGAN. GURNITA PUSPALAYA, SI LENGKUR TILAMPUTIH, SI LANCUK BALORA, GAMBIRAN KALADURGI, KEDUNGGEDE NI JENGGI, BATANG SI KLEWR, NGLASEM KALAPRAHARA, SIDAYU SI DANDANGMURTI, WIDALANGKAH CANDI KAYANGANIRA. SEMARANG BARATKATIGA, PEKALONGAN GUNTURGENI, PEMALANG KI SEMBUNGYUDA, SUWARDA SOKAWATI, TANDES NYAI RAGIL, JAYALELANA SURUH, BUTA TRINGGILING TANGGAL, KENDAL SI GUNTING GENI, KALIWUNGU GUTUK-API. MAGELANG KI SAMAITA, DADUNG AWUK BREBES NENGGIH, PAJANG BUTA SALEWAH, MANDA-MANDA MATAWIS, PALERET RAJEG-WESI, KUTAGEDE NYAI PANGGUNG, PRAGOTA KARTASURA, CAREBON SETAN KABERI, JURUTAMAN TEGALLAJANG. GENAWATI SILUMAN, KEMANDANG WARINGIN-PUTIH, KARETEG PAJAJARAN, SAPUREGOL BATAWI, WARU SULI WARINGIN, GUNUNG AGUNG, KALEKAH NGAWANG-AWANG, PARLAPA ARDI MERAPI, NI TALUKI TUNJUNGBANG. SETAN KARETEK SENDANG, PAMASUHAN SAPU ANGIN, KRES APADA RANGKUTAN, WANDANSARI TARISIG, WANAPETI MALANGKARSA SAWAHAN KI SANDUNGAN, PELABUHAN DUDUKWARIH, BUTA TUKANG PELAJANGAN. RARA AMIS TAWANG, TIDAR SI KALASEKTI. MADURETNA SUNDARA, JELELA ARDI SUMBING, NGUNGRUNGAN SIDAMURTI, TERAPA ARDI MERBABU, LIRBANGSAN KOMBANG, PRABU JAKA ARDI KELIR, AJI DIPA KENDENG. PASISIR BUTA KALA, TELACAP KI KALA SEKTI, KALA NADAH TOJAMAS, SEGALUH ARAN SI RENDIL, BANJARAN KI WESASI, SI KOROK LOWANGE, GUNUNG DUK GENIYARA, BOK BERENG PARANGTARITIS, DREMBAMOA PURBALINGGA. SI KRETA KARANGBOLONGAN, KEDUNG WINONG ANDONGSARI, JENU SI KARUNGKALA, PENGGING BANJARANSARI, PAGELAN KYAI CANDRALATU KENDALI SADA, KETEK PUTIH BUTA GLEMBOH KAJANG. RARA DENOK DEMAK, SI BATITIT TUBIN, JUWAL-PAJAL TALSINGA, TREMAS KUYANG. TRENGGALEK NI DARUNI, SI KUNCUNG CEMARASEWU, KALA-DADUNG BENTONGAN, ASMARA ANENG TAJI, BAGUS-ANOM KUDUS. MAGIRI SI MANGLAR MUNGA, ING GADING SI PUSPAKATI, CUCUK DANDANG ING KARTIKA, KULAWARGA TASIKWEDI, KALI OPAK WINARNI, SANGGA BUWANA RANIPUN, PAK KECEK PEJARAKAN, CING-CING GOLING KALIBENING, DAHRAMA KARAWELANG. WARULANDEYAN, KI DARUNA NI DARUNI, BAGUS KARANG ANENG ROBAN, PASUJAYAN UDAN RIRIS, WIDANANGGA DALEPIH, SI GADUNG KEDUNG GARUNGGUNG KABAREYAN, CITRANAYA KANG NEGGANI, GANEPURA MAJARAGA. LOGENJANG JUWANA, REMBANG SI BAJULBALI, SI LONDIR WIRASABA. ————— Cara panggil: 1. Cari tempat yang jauh dari perumahan penduduk, 2. Bakar menyan dan beri sesajen (terserah anda) 3. Baca nama-nama di atas dan tunggu kedatangannya. 4. Bila sudah datang sampaikan salam paseduluran dan ngobrol apa saja terserah anda. 5. Harus tatag/ tidak takut. Tetap tenang. 6. Golongan makhluk halus sama dengan manusia. Bila kita tenang mereka juga tenang. Bila kita mengusik, mereka juga mengusik. Sebaliknya bila kita usir, mereka juga akan melakukan perlawanan. 7. Berteman dan Meminta bantuan pada mereka itu boleh. Nabi Sulaiman juga memerintah dan meminta bantuan pada para Jin. (bantu membantu yang positif yaaa…Yang negatif tetap dilarang) Sama dengan meminta bantuan pada pak Sholeh, Cak Wadi, Mbah Salamun untuk memperbaiki genteng yang bocor, menguras jeding dll tentu saja anda juga perlu membalas jasa mereka. Dilarang melanggar janji sumpah dan saling menyakiti/mendzolimi. Tetap gunakan sopan santun adab dan etika sesama makhluk. YANG DILARANG/TIDAK BOLEH ADALAH MENYEMBAH DAN SYIRIK/MEMPERSEKUTUKAN MEREKA DENGAN ALLAH SWT.

Pesugihan dewo daru

Daun yang di gunakan bukan sembarang daun, daun khusus dari pohon keramat di gunung kawi,Pohon dewa dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan atau pesugihan. Pohon itu terdapat di area pesarean Gunung Kawi, masuk wilayah Kabupaten Malang, Jatim. Masyarakat menamai pohon Dewadaru tersebut sebagai pohon pesugihan. Bahkan ada juga yang menamainya sebagai pohon kesabaran. Dalam keyakinan masyarakat Tiong Hoa, Dewadaru, jenisnya termasuk jenis Pohon Shianto atau pohon Dewa. Siapapun yang kejatuhan pohon ini, dipercaya bisa menjadi kaya raya. Hanya saja, untuk mendapatkan daunnya, tidak boleh dipetik atau dipanjat pohonnya dan juga tidak boleh diambil dengan galah. Akan tetapi, yang bersangkutan harus duduk bersila, sambil terus memanjatkan doa tanpa putus sembari menunggu jatuhnya helai demi helai daun pohon keramat tersebut. Ketika jatuh, puluhan orang yang ada di bawah, langsung berebut untuk mengambilnya. Selanjutnya daun dibungkus dengan selembar uang, kemudian disimpan di dalam dompet. Seperti itulah satu mitos soal pohon Dewadaru, yang dipercaya daunnya bisa membuat manusia menjadi kaya raya. Dalam sejarahnya, pohon yang mirip pohon crème ini, ditanam oleh Eyang Jugo dan Eyang Sujo, sebagai perlambang daerah gunung Kawi dan sekitarnya aman sejahtera. Eyang Jugo dan Eyang Sujo, dimakamkan di satu liang lahat. Lokasinya, tak jauh dari tumbuhnya pohon tersedut. Keduanya dulunya merupakan pejuang, bala tentara Pangeran Diponegoro. Eyang Jugo atau Kyai Zakaria II dan Eyang Sujo Atau Raden Mas Iman Sudjono adalah Bhayangkara terdekat Pangeran Diponegoro.Bagi anda yang berminat dengan pesugihan Dewandaru silahkan ke gunung kawi, Ngga usah pake tumbal, anda tinggal duduk dibawah pohon sembari menunggu keberuntungan dari Jatuhnya Daun Pesugihan pohon dewandaru..

ilmu lawan santet

bismillahirohmanirohim robbanna arinal ladzzaini adhollaana minal jinni wal ingsi naj'al huma tahta aqdaaminna liyakuna minal asfalin baca bila terkena santet 41 kali bila anak rewel 7 kali cukup gampang dan cpt di hafal
      

AMALAN TEMBUS TOGEL

ini amalanya:
Siapkan umborampe kompllit+ Bunga 7 macam+daging mentah +(kopi pait+kopi manis+ teh pait + teh manis+susu)semua setengah gelas +Hio+daun pucuk pisang manggala, spidol yang dalamnya/tintanya di isi dengan arang batok kelapa(spidol yang dalamnya arang batok kelapa tadi di bungkus dengan pucuk daun pisang manggala)
simpan sajen tersebut di tempat yang dianggap paling angker sambil bakar hio, kemudian baca mantra ” KUCAH KACEH WALIKAT SEH SADAT SETAN WALI KOBRA” 3X Terus sebut hajat, lalu tinggalkan selama 1-3 hari, setelah itu buka daun pucuk pisang manggala yang di pake bungkus spidol tadi, kalo berhasil akan ada tulisan no togel

MEMANGGIL ORANG DARI JARAK JAUH

bismillaahirrohmaanirrohiim 3x
Quantcast
Istighfar 3x
Syahadat 3x
Alloohumma sholli ‘ala sayyidina muhammad 3x
La hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhiim 3x
1. LI RIDHOO ILLAAHI TA’ALA AL-FATIHAH 1X
2. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMAD S.A.W AL-FATIHAH 1X
3. WA ILA HADROTI SYEIKH ABDUL QODIR JAILANI RODHIYALLOOHU ‘AN AL-FATIHAH 1X
4. WA ILA HADROTI SYEIKH DIRIN AL-FATIHAH 1X
5. WA ILA HADROTI SHOHIBUL IJAZAH ABAH RAFFI CIREBON AL-FATIHAH 1X
6.  WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI (nama orang yang akan dipanggil) BIN/BINTI (nama ibu kandungnya) AL-FATIHAH 1X
7. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOHIBUL HAJAT (nama anda) BIN/BINTI (nama ibu kandungnya) AL-FATIHAH 1kali
  • YAA FATTAAHU 108X
  • YAA LATHIIFU 129X
lalu sujud sambil membaca do’a kuncinya 3x
guna amalan tersebut insya Allah untuk memanggil orang yang dituju supaya datang menemui anda.
diamalkan pada waktu pertengahan malam keatas.
Untuk lebih jelas tata cara pengamalannya,silahkan anda hubungi nomor hp:085331207878
Untuk mendapatkan ijazah resminya.akan tetapi terlebih dahulu anda mengirimkan biodatanya melalui sms :
1. nama lengkap
2. nama ibu kandung
3. tanggal,bulan dan tahun lahir
4. alamat lengkap
5. ijazah amalan memanggil orang dari jarak jauh

PUJA MANTRA SANTET JARAN GOYANG USING BANYUWANGI

Santet jaran goyang, aktualisasi dendam masyarakat using
Apa yang anda pikirkan jika saya katakan “santet” di depan anda?. Saya yakin jawabanya adalah Banyuwangi, Jaran Goyang, balas dendam, atau bahkan pembunuhan. Ya…santet tidak lepas dari Banyuwangi, bahkan mungkin bisa di katakan identik dengan Kabupaten yang terletak di ujung paling timur pulau jawa ini. Dan umumnya, santet mempunyai streotipe yang buruk di kalangan luar masyarakat Banyuwangi (atau bahkan mungkin sebagian besar masyarakat Banyuwnagi juga berpikir sama), dan di anggap sebagai “alat pembunuh” yang aman karena tidak meninggalkan jejak.
Intinya, santet bukanlah ilmu hitam atau ilmu tenung yang digunakan untuk membunuh orang.
Santet merupakan salah satu “ jalan keluar ‘ untuk menyelesaikan masalah , saat penyelesaian secara formal tidak bisa dilakukan. Santet merupakan salah satu bagian ilmu kebatinan yang dipercaya masyarakat Using. Stigma masyarakat pasti memasukkan santet pada ilmu hitam. Padahal santet merupakan bagian dari ilmu merah , yang lebih mengacu pada pemanfaatan untuk menarik lawan jenis. Tapi streotipe santet sudah terlanjur buruk dalam paradigma masyarakat.
Penerapan santet Jaran Goyang, biasanya mengggunakan media seperti photo, rambut, tanggal lahir, ataupun potongan kuku dan biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, santet Jaran Goyang akan lebih kuat jika di lakoni sendiri.  media-media yang ada sebenarnya hanya digunakan sebagai sugesti agar ilmu pengasihan jatuh pada orang yang tepat. Namun ada beberapa waktu yang tepat untuk merapalkan mantra, seperti diatas jam 12 malam. Karena pada saat itu , tubuh manusia dalam keadaan “kosong”. Sehingga mudah di “masuki:
Beberapa mantra yang mengatasnamakan “santet jaran goyang” di masyarakat Using cukup banyak. Hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada teks mantra santet jaran goyang yang berbeda-beda. Sugestilah yang memperkuat efek santet Jaran Goyang. Salah satu mantrnya
bismillahi

Sun matek aji-ajiku si jaran goyang upet2ku lawe pecutku sodo lanang
Tak goyang ring tengahe latar
tak sabetake lemah bongkah
tak sabetake segoro asat
tak sabetake gunung gugur
tak sabetake si jabang bayine………………(sebut nama)
Cep sirep Sido edan mati tan keno urip wung kuwung abuhung dorgo mendep kolo nembah ojo mari2
Yen dudu aku sing nambani
Kersaning allah ta’ala
Lailahaillah……
(ada satu baris yang sengaja tdk sy tulis)
Namun jika efek yang di timbulkan Santet Jaran Goyang sudah cukup kuat, sebaiknya meminta bantuan pihak ketiga yaitu dukun santet. Disinilah, ilmu putih yang dimilki oleh suku Using yang akan di fungsikan. Ada catatan penting, yaitu santet jaran Goyang akan sulit di terapkan jika antara korban dan pelaku di pisahkan oleh lautan.Santet bisa diumpamakan sebuah pisau , terserah siapa yang menggunakan. Pisau akan berfungsi baik jika berada di tangan juru masak. Dan menjadi alat berbahaya jika digunakan oleh seorang pembunuh. Termasuk juga ilmu santet. Ada mudharat dan manfaatnya juga. Tergantung siapa yang “merapalkannya”.

AJI MANTRA TAK SEMBARANGAN

Mantra Aji jaran goyang sangat ampuh untuk memikat cewek , dengan di bacakan mantra aji ini sambil membayangkan wajah cewek yang di maksud maka cewek tersebut akan jatuh cinta dengan cinta yang menggebu – gebu .
MANTRANYA :
” Ingsun amatak ajiku si jaran goyang , teteger tengahing pasar , gegamane cemethi sodo lanang saking swargo , sun sun sabetake gunung jugrug , segoro asat , bumi bengkah , sun sabetake atine si jabang bayi . . . . ( sebut nama cewek yang di maksud ) , teko welas teko asih andeleng badhan sliraku , manut miturut sakarepku ” .
CARA MENGAMALKANNYA :
Puasa mutih 7 hari 7 malam dan pati geni sehari semalam . Mulai puasa pada hari jum’at pahing , mantra di baca tiap malam ketika berangkat tidur sambil membayangkan wajah cewek yang di maksud .